INFORMACJE OSIEDLOWE

Pogoda we Wrocławiu

Pogoda Wrocław z serwisu

Kursy Walut

 
 

Wyniki lotto

Imieniny obchodzą


Dzisiaj jest: 21 Marzec 2019
Imieniny obchodzą: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

„Rewolucyjny” projekt

 

„Rewolucyjny” projekt

      Jeden z projektów uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie SM Popowice, postuluje daleko idące zmiany w wyborze członków organów samorządowych.

     O projekcie tym pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Czas na zmiany”. Złożył go Tomasz Kapłon, redaktor naczelny naszego portalu, mieszkaniec Popowic. Projekt radykalnie zmienia sposób wyboru kandydatów do organów samorządowych. Ze wstępnych konsultacji wiemy, że projekt wywołał duże zainteresowanie mieszkańców Popowic, także członków spółdzielni. Sugerują oni w rozmowach z nami przeprowadzenie wreszcie zmian w działalności organów samorządowych spółdzielni. Ich zdaniem organy te muszą  być bliżej członków spółdzielni! Wskazują też na dopływ ludzi młodych, dobrze wykształconych i potrafiących współpracować z innymi. Chcąc przybliżyć naszym czytelnikom treść tego projektu, publikujemy go w całości:

PROJEKT UCHWAŁY 
o zapis w statucie SMLW Popowice

Niniejszym składam do Walnego Zgromadzenia SMLW Popowice, projekt uchwały dotyczący zmiany §76 ust 31 i §88 ust 7 Statutu poprzez wprowadzenie następujących zapisów:
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości zgłaszają pisemnie członkowie Spółdzielni z wydzielonej części Walnego Zgromadzenia, nie później, niż 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.


2. W Zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości członek Spółdzielni zgłaszający kandydata:
w części I Zgłoszenia – podaje swoje dane:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni wywodzi swoje członkostwo
• wpisuje datę i składa swój podpis
w części II Zgłoszenia - podaje dane o kandydacie:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni - kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości - wywodzi swoje członkostwo
w części III Zgłoszenia - musi uzyskać dla swego wniosku, poparcie minimum 10 członków Spółdzielni, wyrażone własnoręcznymi ich podpisami i datą.


3. Zgłoszony kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości wypełnia "Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej" /członka Rady Zespołu Nieruchomości, które zawiera:
W części I Oświadczenia:
• imię i nazwisko
• wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości
W części II Oświadczenia - dane osobowe kandydata:
• adres lokalu z którego wywodzi swoje członkostwo
• wykształcenie,
• doświadczenie w pracy samorządowej (kadencje i pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej/ Radzie Zespołu Nieruchomości
W części III Oświadczenia - okoliczności wykluczające kandydowanie takich jak:
• zatrudnienie w Spółdzielni:
• prowadzenie działalności konkurencyjnej w rozumieniu § 85 ust 1 statutu Spółdzielni
• posiadanie zaległości w opłatach wobec Spółdzielni
• pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią
• karalność sądowa za zniesławienie innego członka spółdzielni, bądź prawomocny wyrok potwierdzający naruszenie dóbr osobistych innego członka Spółdzielni lub członka jej organów statutowych.


4. „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” wraz z "Oświadczeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej"/członka Rady Zespołu Nieruchomości” w terminie określonym w pkt. 1 składa się w siedzibie Spółdzielni. Tam członkowie Spółdzielni mają możliwość wglądu do zgłoszeń i oświadczeń.


5. Zarząd Spółdzielni na 10 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia sporządza wykaz wszystkich kandydatów, którzy spełniają w/w warunki, z podziałem na poszczególne części Walnego Zgromadzenia i wywiesza go w siedzibie Spółdzielni oraz publikuje na stronie internetowej Spółdzielni.


6. Zgłoszone kandydatury są głosowane na poszczególnych częściach Walnych Zgromadzeń.


7. Wzór „Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” oraz "Oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej"/członka Rady Zespołu Nieruchomości”, stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

UZASADNIENIE
Proponowane zmiany w statucie Spółdzielni, mają  spowodować, aby do jej organów samorządowych  kandydowały osoby wykształcone, odpowiedzialne, dobrze przygotowane do podejmowania istotnych decyzji, zwłaszcza przez Radę Nadzorczą. Decyzje te dotyczą zarówno spraw finansowych, organizacyjnych, jak i podejmowania uchwał ważnych dla członków Spółdzielni. Nie może być obojętne, w jakie ręce przekazywane jest współzarządzanie Spółdzielnią.

     Projekt tej uchwały zainteresował wielu mieszkańców, ale spowodował też sugestie kierowane do autora wniosku, aby ten go wycofał. Dlaczego? Ocenią to już nasi czytelnicy. Jedno jest pewne. Zmiany w SM Popowice dokonują się bardzo powoli, lecz nie ma od nich odwrotu. Wszak Spółdzielnia, to wspólne dobro wszystkich członków i to oni zadecydują o zmianach.

mar

Aby komentować ten artykuł musisz być zalogowany. Zaloguj

Dołącz do nas na facebooku

Kojarzone z artykułami

W przygotowaniu

Przegląd ostatnio dodanych

Przedszkolacy tańczą

Przedszkolacy tańczą Pokazem wysokich umiejętności przedszkolaków, była XII Taneczna Gala Przedszkolaka. Maluchom sekundowali i oklaskiwali ich rodzice, którzy licznie przybyli na to wydarzenie.

Otwarta szkoła

Otwarta szkoła Zapoznaniu się ze szkołą, swoim przyszłym miejscem nauki, służył dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego na Popowicach.

Monument stanie na polanie

Monument stanie na polanie Przez Popowice przebiega południk. Projekt ustawienia monumentu, upamiętniającego ten fakt, został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 przez mieszkańca Popowic.

Sprzątaj po pupilu

Sprzątaj po pupilu Mieszkańcy Popowic sygnalizują nam coraz częstsze przypadki osób, które nie sprzątają po swoim pupilu, wyprowadzanym na spacer. Zanieczyszczane są chodniki, trawniki czy place zabaw.

Potrzebny remont

Potrzebny remont Budynki Przedszkola nr 104 Na Misiowej Polanie na Popowicach - zdaniem mieszkańców tego osiedla - nadają się do remontu. Potwierdzają to ekspertyzy techniczne. Ostatni remont przeprowadzono w latach 1995-1996.

PopoKurzacz znów posprząta

PopoKurzacz znów posprząta Zbliża się wielkimi krokami czwarta już edycja PopKurzacza. Tym razem będzie ona miała większy zasięg. Połączone będą siły z sąsiadami ze Szczepina i Gądowa.

O estetyczny wygląd

O estetyczny wygląd Mieszkańcom Popowic leży na sercu estetyczny wygląd tego osiedla. Kierują oni do SM Popowice swoje uwagi i sugestie, dotyczące także otoczenia, w którym mieszkają.

Sporadyczne zainteresowanie

  Sporadyczne zainteresowanie Uporanie się z problemem wolnożyjących kotów, nie odbędzie się bez wspólnej inicjatywy zainteresowanych mieszkańców.

Bezpieczny port

Bezpieczny port Mieszkańcy Popowic z uwagą przyglądają się nowej inwestycji mieszkaniowej na tym osiedlu. Wyrażają też swoje obawy związane z powodziami jakie nawiedziły Popowice.

Nie wystawiać!

Nie wystawiać! Mieszkańcy Popowic będą sami wywozić tzw. gabaryty, ustawiane dotąd przy osłonach śmietnikowych, chyba że zaczekają na kontenery Ekosystemu. Dotąd robiła to SM Popowice.

Dwie choinki radości

Dwie choinki radości Mieszkańcy Popowic, zarówno ci najmłodsi jak i dorośli ubierali choinki, które w świąteczny czas zdobiły osiedle. Były one przykładem międzypokoleniowej współpracy.

Plan wizyty duszpasterskiej 2019

Plan wizyty duszpasterskiej 2019

Życzenia 2018

Naszym Czytelnikom i sympatykom życzymy Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i rodzinnym ciepłem. W Nowym 2018 roku życzymy Wam realizacji swoich życiowych planów, spełnienia dużych i małych marzeń. Sobie życzymy, abyśmy mieli zawsze takich wiernych Czytelników. Dedykujemy Wszystkim wiersz mieszkanki Popowic, której serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam go na ten świąteczny czas. Redakcja portalu popowicewroclaw.pl Wigilia Z nieba przyszła ta nowina,Panna w szopie rodzi syna!Lśniąca gwiazda pokazuje,gdzie się cud ten dokonuje.Aniołowie nucą chóry,chwałę głoszą ponad chmury,roztaczają czar i mocw tę magiczną, cichą noc.My kolędy Mu śpiewamy,na organach pieśni gramyi opłatkiem się dzielimy,aby uczcić czas nowiny.I życzeniom nie ma końca,dużo zdrowia, więcej słońca,chwil niezwykłych, jak te święta,w których magia jest zaklęta.A do tego każdy marzy,aby Nowy Rok się darzył,sypnął groszem, dał wygodyi pozwolił wciąż być młodym… Zofia Bicz

Efektowny koniec silosów

Efektowny koniec silosów Dzisiaj o godzinie jedenastej na Popowicach runęły prawie czterdziestometrowe, żelbetowe silosy. Stanie tam osiedle mieszkaniowe Port Popowice.

Mikołaj przychodzi dwa razy

Mikołaj przychodzi dwa razy Zabawy mikołajowe w SM Popowice, zorganizowane przez organy samorządowe spółdzielni, najbardziej ucieszyły ich uczestników, czyli dzieci.

Po co ten plan?

Po co ten plan? Uwagi do sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na Popowicach, zgłosili mieszkańcy tego osiedla, skupieni w inicjatywie Moje Popo i Popowice Online.

Owocny rok

  Owocny rok Minął rok działalności nieformalnej grupy Moje Popo. Podsumowała ona swoje dokonania, jak również nakreśliła plany, na najbliższą przyszłość.

Dwa święta u seniorów

Dwa święta u seniorów Podczas uroczystego spotkania w popowickim Klubie Seniora obchodzone były dwa święta: Dzień Seniora i Święto Niepodległości.

Więcej zieleni

Więcej zieleni W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, na Popowicach pojawią się nowe drzewa i krzewy.

Będzie parking

Będzie parking Trwają prace ziemne na terenie parkingu u zbiegu ulic Legnickiej i Rysiej. Budzą one zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców Popowic.

Gdzie ta impregnacja?

Gdzie ta impregnacja? Na ścianach budynków SM Popowice, malowane są tzw. graffiti. Jednak nie mają one nic wspólnego ze sztuką.

Docieplenia ścian ruszyły

Docieplenia ruszyły Trwają już prace dociepleniowe budynków SM Popowice. Po wykonanych już ścianach szczytowych, przyszła kolej na ściany podłużne.

Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie

Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie Działania mieszkańców Popowic, wsparte przez zewnętrzne podmioty, zostały uwieńczone sukcesem.

Obok szaleństwa

Obok szaleństwa Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek, to podróż w głąb zdeformowanej psychiki ludzkiej. Podróż, która nie pozostawia widza obojętnym. Więcej. Uświadamia mu jak blisko obok nas jest szaleństwo.

Udane spotkanie

Udane spotkanie Spotkanie „Otwarte Popowice”, zorganizowane z ramach unijnego projektu Laboratorium Popowice, zgromadziło mieszkańców dążących do poprawy warunków życia na tym osiedlu.

Wielkie sprzątanie

Wielkie sprzątanie Kolejna edycja PopKurzacza, organizowanego przez inicjatywę sąsiedzką Moje Popo, przeszła do historii.

O sukcesie w biznesie

O sukcesie w biznesie       Najnowsza premiera Teatru Komedia, nie odpowiada wprost, jak odnieść sukces w biznesie, ale podpowiada, że warto próbować.

Więcej zieleni i głosów

Więcej zieleni i głosów Sadzeniu drzewek na Popowicach oraz głosowaniu na popowickie projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, poświęcona była akcja Popozieleniec. Zorganizowały ją grupy Moje Popo i Popowice online.

Plany i premiery 2018

Plany i premiery Wrocławski Teatr Lalek przedstawił swoje plany repertuarowe na sezon 2018/2019. Teatr przygotował spektakle dla dzieci, ale też dla dorosłych.

Ten miejski chodnik

Ten miejski chodnik Niektóre z chodników na terenie Popowic, będące pod zarządem miasta, stwarzają zagrożenie.

Otwarte Popowice

Otwarte Popowice       Debacie nad warunkami życia na Popowicach poświęcone będzie spotkanie, organizowane w ramach europejskiego projektu badawczego.Laboratorium Popowice jest integralną częścią unijnego projektu CoSIE (Co-creation of Service Innovation in Europe) czyli Współtworzenie usług innowacyjnych w Europie”.

PopKurzacz się zbliża

PopKurzacz się zbliża Niebawem bo 22 września, kolejna edycja PopKurzcza. Tym razem będzie sprzątany wał przeciwpowodziowy. Wydarzenie odbędzie się w ramach jubileuszowej 25 Akcji Sprzątania świata – Polska.

Damski biznes

Damski biznes Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Komedia, jak zapewniają realizatorzy, gwarantuje dobrą zabawę.

Nocne utrapienie mieszkańców

Nocne utrapienie mieszkańców Mieszkańcy Popowic mają często, zwłaszcza w okresie letnim, zakłócany spokój podczas ciszy nocnej.

Przywrócić park

Przywrócić park Rewitalizacji części Parku Zachodniego, tuż koło hali Orbita, dotyczy projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Popozieleńca czas

Popozieleńca czas Popozieleniec to wydarzenie tworzone przez i dla mieszkańców Popowic. Ten mini festyn będzie okazją do bliższego poznania się i wspólnego działania.

Konkurs dla wszystkich

Konkurs dla wszystkich Jeden z organów samorządowych SM Popowice ogłosił konkurs fotograficzny. Może w nim wziąć udział każdy członek spółdzielni.

Chodnik jak nowy

Chodnik jak nowy Wspólne działania na Popowicach, przynoszą rezultaty. Przykładem takich działań jest sprawa chodnika przy ulicy Niedźwiedziej.

Wracać do przyrody

Wracać do przyrody Zagospodarowanie terenów zielonych na Popowicach wciąż pozostawia wiele do życzenia. Stąd zapewne projekt do WBO 2018, dotyczący właśnie zieleni.

Sierpień 2018 z komedią

Sierpień z komedią Interesująco przedstawia się sierpień we Wrocławskim Teatrze Komedia. Tym z Państwa, którzy nie wyjechali na urlop polecamy spotkanie z komedią.

Bądź bliżej nas na facebooku
Komentuj na naszym profilu na Twitterze
Kliknij "+" dla naszego serwisu