INFORMACJE OSIEDLOWE

Pogoda we Wrocławiu

Pogoda Wrocław z serwisu

Kursy Walut

 
 

Wyniki lotto

Imieniny obchodzą


Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2018
Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

„Rewolucyjny” projekt

 

„Rewolucyjny” projekt

      Jeden z projektów uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie SM Popowice, postuluje daleko idące zmiany w wyborze członków organów samorządowych.

     O projekcie tym pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Czas na zmiany”. Złożył go Tomasz Kapłon, redaktor naczelny naszego portalu, mieszkaniec Popowic. Projekt radykalnie zmienia sposób wyboru kandydatów do organów samorządowych. Ze wstępnych konsultacji wiemy, że projekt wywołał duże zainteresowanie mieszkańców Popowic, także członków spółdzielni. Sugerują oni w rozmowach z nami przeprowadzenie wreszcie zmian w działalności organów samorządowych spółdzielni. Ich zdaniem organy te muszą  być bliżej członków spółdzielni! Wskazują też na dopływ ludzi młodych, dobrze wykształconych i potrafiących współpracować z innymi. Chcąc przybliżyć naszym czytelnikom treść tego projektu, publikujemy go w całości:

PROJEKT UCHWAŁY 
o zapis w statucie SMLW Popowice

Niniejszym składam do Walnego Zgromadzenia SMLW Popowice, projekt uchwały dotyczący zmiany §76 ust 31 i §88 ust 7 Statutu poprzez wprowadzenie następujących zapisów:
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości zgłaszają pisemnie członkowie Spółdzielni z wydzielonej części Walnego Zgromadzenia, nie później, niż 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.


2. W Zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości członek Spółdzielni zgłaszający kandydata:
w części I Zgłoszenia – podaje swoje dane:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni wywodzi swoje członkostwo
• wpisuje datę i składa swój podpis
w części II Zgłoszenia - podaje dane o kandydacie:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni - kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości - wywodzi swoje członkostwo
w części III Zgłoszenia - musi uzyskać dla swego wniosku, poparcie minimum 10 członków Spółdzielni, wyrażone własnoręcznymi ich podpisami i datą.


3. Zgłoszony kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości wypełnia "Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej" /członka Rady Zespołu Nieruchomości, które zawiera:
W części I Oświadczenia:
• imię i nazwisko
• wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości
W części II Oświadczenia - dane osobowe kandydata:
• adres lokalu z którego wywodzi swoje członkostwo
• wykształcenie,
• doświadczenie w pracy samorządowej (kadencje i pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej/ Radzie Zespołu Nieruchomości
W części III Oświadczenia - okoliczności wykluczające kandydowanie takich jak:
• zatrudnienie w Spółdzielni:
• prowadzenie działalności konkurencyjnej w rozumieniu § 85 ust 1 statutu Spółdzielni
• posiadanie zaległości w opłatach wobec Spółdzielni
• pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią
• karalność sądowa za zniesławienie innego członka spółdzielni, bądź prawomocny wyrok potwierdzający naruszenie dóbr osobistych innego członka Spółdzielni lub członka jej organów statutowych.


4. „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” wraz z "Oświadczeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej"/członka Rady Zespołu Nieruchomości” w terminie określonym w pkt. 1 składa się w siedzibie Spółdzielni. Tam członkowie Spółdzielni mają możliwość wglądu do zgłoszeń i oświadczeń.


5. Zarząd Spółdzielni na 10 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia sporządza wykaz wszystkich kandydatów, którzy spełniają w/w warunki, z podziałem na poszczególne części Walnego Zgromadzenia i wywiesza go w siedzibie Spółdzielni oraz publikuje na stronie internetowej Spółdzielni.


6. Zgłoszone kandydatury są głosowane na poszczególnych częściach Walnych Zgromadzeń.


7. Wzór „Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” oraz "Oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej"/członka Rady Zespołu Nieruchomości”, stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

UZASADNIENIE
Proponowane zmiany w statucie Spółdzielni, mają  spowodować, aby do jej organów samorządowych  kandydowały osoby wykształcone, odpowiedzialne, dobrze przygotowane do podejmowania istotnych decyzji, zwłaszcza przez Radę Nadzorczą. Decyzje te dotyczą zarówno spraw finansowych, organizacyjnych, jak i podejmowania uchwał ważnych dla członków Spółdzielni. Nie może być obojętne, w jakie ręce przekazywane jest współzarządzanie Spółdzielnią.

     Projekt tej uchwały zainteresował wielu mieszkańców, ale spowodował też sugestie kierowane do autora wniosku, aby ten go wycofał. Dlaczego? Ocenią to już nasi czytelnicy. Jedno jest pewne. Zmiany w SM Popowice dokonują się bardzo powoli, lecz nie ma od nich odwrotu. Wszak Spółdzielnia, to wspólne dobro wszystkich członków i to oni zadecydują o zmianach.

mar

Aby komentować ten artykuł musisz być zalogowany. Zaloguj

Dołącz do nas na facebooku

Kojarzone z artykułami

W przygotowaniu

Przegląd ostatnio dodanych

Mieć dobrą opinię

Mieć dobrą opinię W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które po raz pierwszy  rozpoczęły w nich swą działalność. Jednym członków Rady Nadzorczej SM Popowice jest Marian Pilarek.

Dostęp, ale jaki?

Dostęp, ale jaki? W działaniach, podejmowanych przez SM Popowice, mających utrudnić dostęp osobom postronnym do bram budynków w tej spółdzielni, nie obejdzie się bez zmiany zachowań i zdecydowanej postawy mieszkańców. 

Gdzie te śmieci?

Gdzie te śmieci? Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, oczekują na inną lokalizację kubłów na śmieci.

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się!

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się! Mniej więcej od roku, niektórzy członkowie SMLW Popowice otrzymują pisma z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ostatnio dotyczą one sprawy „wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na terenie osiedla Popowice.

Popowickie projekty (2018)

Popowickie projekty Projekty, zgłoszone z Popowic do WBO 2018, pomyślnie przeszły weryfikację. Czeka je zatem –zgodnie z zasadami WBO- głosowanie we wrześniu.

Festyn dla wszystkich

Festyn dla wszystkich Dużą popularnością cieszył się V Rodzinny Festyn U Oblatów. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.

Jakie wnioski?

Jakie wnioski? Przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem SM Popowice, które odbywa się w czterech częściach w dniach 15,16 oraz  22-23 czerwca, członkowie spółdzielni składali wnioski dotyczące jej funkcjonowania. 

Atrakcji moc

Atrakcji moc Kolejny już V Festyn Rodzinny „U Oblatów” rozpocznie się 9 czerwca o godzinie 11.00 przed kościołem NMP Królowej Pokoju na Popowicach.

Mieć babcię

Mieć babcię Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek, otwierająca 5 Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci jest klasycznym spektaklem dla dzieci i dorosłych, znakomicie zrealizowanym przez tenże teatr. 

Współpraca coraz lepsza

Współpraca coraz lepsza Coraz lepsza jest współpraca organów samorządowych - obu Rad Zespołów Nieruchomości w SM Popowice. Świadczą o tym wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Być zaangażowaną

Być zaangażowaną W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które funkcjonują w nich po raz pierwszy.

Narodziny przemocy

Narodziny przemocy Problemy współczesnego świata, znajdują – prędzej czy później - odbicie w teatrze. Tym samym teatr nadąża za rzeczywistością i ją diagnozuje.

Uważać – oszuści

Uważać – oszuści Oto apel, jaki otrzymaliśmy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna z prośbą o publikację. Mamy nadzieję, że umieszczenie apelu na naszym portalu zwiększy jego zasięg i uchroni - być może - potencjalne ofiary przed oszustwem.

Promują się czy nie?

  Promują się czy nie? Czy działania inicjatyw sąsiedzkich, związane z niedawnym pożarem na Popowicach były promowaniem się?

Wszystko jest dozwolone

Wszystko jest dozwolone W rozważaniach na temat moralności, nie sposób pominąć powieści Fiodora Dostojewskiego „ Bracia Karamazow”. Teatr Polski wystawił spektakl, w oparciu o tę powieść.

Operatorów (zbyt) wielu?

Operatorów (zbyt) wielu? Na terenie SM Popowice działa wielu operatorów dostarczających usługi telefoniczne i internetowe. Jest ich coraz więcej, ale coraz więcej jest też zakładanych przez nich instalacji.

A w Polskim - majówka, obchody i nowości

A w Polskim - majówka, obchody i nowości Majowy długi weekend to czas wypoczynku, ale też okazja do skorzystania z kulturalnej oferty Teatru Polskiego. Szykują się też w tym teatrze nowe premiery.

PopKurzacz (znów) sprzątał

PopKurzacz (znów) sprzątał Kolejną inicjatywę Mojego Popo można uznać za sukces frekwencyjny. Był to #PopKurzacz, czyli akcja zbierania odpadów na terenie Polany Popowickiej oraz na terenach przylegających do niej.

Druga PoPomoc

Druga PoPomoc Przybliżanie dzieciom umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest kontynuowane przez inicjatywę Moje Popo.

Nareszcie spokój

Nareszcie spokój Mieszkańcy jednego z budynków w SM Popowice mogą wreszcie odetchnąć z ulgą: pobliski punkt sprzedaż alkoholu przestał działać.

Dotykanie teatru

Dotykanie teatru Wrocławski Teatr Lalek z myślą o najmłodszych widzach przygotował spektakl, który przybliża im naturę. Wspomaga też ich rozwój.

Głos w dyskusji

Głos w dyskusji Mieszkańcy Popowic biorą udział w dyskusji o działalności organów samorządowych. Oto głos jednego z nich.

Klasyka, eksperyment i cyrk

Klasyka, eksperyment i cyrk Najbliższe propozycje Teatru Polskiego łączą w sobie zarówno repertuar klasyczny, jak i poszukiwania teatralnych środków wyrazu. Uwzględniają też młoda widownię.

Życzenia Wiekanocne 2018

Życzenia Wszystkim naszym czytelnikom, sympatykom i przyjaciołom, pełnych ciepła i radości Świąt Wielkanocnych, a także spotkań w rodzinnym gronie życzy redakcja portalu popowicwroclaw.pl

Dialog z mieszkańcami dot. unijnego projektu

Dialog z mieszkańcami dot. unijnego projektu Przedstawiciele organu samorządowego SM Popowice spotkali się z liderami unijnego projektu.

Pomagać i grać

Pomagać i grać Przybywa przedsięwzięć dla mieszkańców Popowic, proponowanych przez inicjatywę Moje Popo. Tym razem była to PopoPomoc i druga już edycja Popoplanszówek.

Dzień otwarty w szkole

Dzień otwarty w szkole Bliższemu poznaniu Szkoły Podstawowej nr 5 na Popowicach będzie służył dzień otwarty, zorganizowany tam 24 marca 2018 w godzinach 10.00 – 13.00.

Żywe laboratorium

Żywe laboratorium W grudniu 2017 roku rozpoczęła się na Popowicach realizacja unijnego projektu „Współtworzenie usług publicznych w Europie” w ramach Programu Horyzont 2020.

Porządkować zieleń

Porządkować zieleń Na terenach zielonych, należących do SM Popowice przeprowadzono zaplanowane cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew.

Działać skutecznie

Działać skutecznie Częściowym sukcesem zakończyły się działania Mojego Popo i Popowice Online mające na celu zabezpieczenie zieleni Parku Zachodniego wokół Hali Orbita.

Co robi Rada?

Co robi Rada? Jeden z organów samorządowych SM Popowice, na spotkaniu z mieszkańcami przedstawił swoje dotychczasowe i najbliższe działania.

Niedobry serca stan

Niedobry serca stan Czy można zobaczyć legendę na scenie? Można, ale trzeba w tym celu odwiedzić wrocławski Teatr Kameralny.

Gry, czytanie i warsztaty

Gry, czytanie i warsztaty Kontynuowane są działania inicjatywy sąsiedzkiej Moje Popo na Popowicach. Działania te dedykowane są zarówno młodym, jak i dorosłym mieszkańcom tego osiedla.

Będzie linia czy nie?

Będzie linia czy nie? Ważą się losy inwestycji związanej z Popowicami, czyli budową linii tramwajowej.

Niespodzianka czyli sukces

Niespodzianka czyli sukces Nawet zdecydowani adwersarze Teatru Polskiego muszą przyznać po obejrzeniu „Francuskiej niespodzianki”, że jest to sukces teatru i zespołu.

Bez retuszu

Bez retuszu W czasach masowej kultury, uniformizacji i globalizacji, wciąż - jak się okazuje - szukamy naszej tożsamości. Pokazuje to w sposób dosłowny najnowsza premiera Teatru Współczesnego.

Wybierz się na zabawę!

Wybierz się na zabawę! Moc atrakcji szykują organizatorzy zabawy karnawałowej dla dzieci na Popowicach.

Bezpiecznie w Internecie

Bezpiecznie w Internecie Ciekawe i pożyteczne zajęcia komputerowe, organizowane są także dla seniorów z Popowic.

Projekt dla mieszkańców

Projekt dla mieszkańców Projekt złożony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 przez mieszkańców Popowic, skupionych w grupie #mojepopo, nosi nazwę „Zielone płuca Popowic”.

Prąd z dachu?

Prąd z dachu?Jedna z  większych wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych zainstalowała na dachach  swoich budynków ogniwa fotowoltaiczne. Mieszkańcy Popowic są zainteresowani tym   sposobem pozyskiwania energii elektrycznej.

Bądź bliżej nas na facebooku
Komentuj na naszym profilu na Twitterze
Kliknij "+" dla naszego serwisu