INFORMACJE OSIEDLOWE

Pogoda we Wrocławiu

Pogoda Wrocław z serwisu

Kursy Walut

 
 

Wyniki lotto

Imieniny obchodzą


Dzisiaj jest: 13 Listopad 2018
Imieniny obchodzą: Arkadia, Mikołaj, Stanisław

„Rewolucyjny” projekt

 

„Rewolucyjny” projekt

      Jeden z projektów uchwał zgłoszonych na Walne Zgromadzenie SM Popowice, postuluje daleko idące zmiany w wyborze członków organów samorządowych.

     O projekcie tym pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Czas na zmiany”. Złożył go Tomasz Kapłon, redaktor naczelny naszego portalu, mieszkaniec Popowic. Projekt radykalnie zmienia sposób wyboru kandydatów do organów samorządowych. Ze wstępnych konsultacji wiemy, że projekt wywołał duże zainteresowanie mieszkańców Popowic, także członków spółdzielni. Sugerują oni w rozmowach z nami przeprowadzenie wreszcie zmian w działalności organów samorządowych spółdzielni. Ich zdaniem organy te muszą  być bliżej członków spółdzielni! Wskazują też na dopływ ludzi młodych, dobrze wykształconych i potrafiących współpracować z innymi. Chcąc przybliżyć naszym czytelnikom treść tego projektu, publikujemy go w całości:

PROJEKT UCHWAŁY 
o zapis w statucie SMLW Popowice

Niniejszym składam do Walnego Zgromadzenia SMLW Popowice, projekt uchwały dotyczący zmiany §76 ust 31 i §88 ust 7 Statutu poprzez wprowadzenie następujących zapisów:
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości zgłaszają pisemnie członkowie Spółdzielni z wydzielonej części Walnego Zgromadzenia, nie później, niż 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia.


2. W Zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości członek Spółdzielni zgłaszający kandydata:
w części I Zgłoszenia – podaje swoje dane:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni wywodzi swoje członkostwo
• wpisuje datę i składa swój podpis
w części II Zgłoszenia - podaje dane o kandydacie:
• imię i nazwisko
• adres lokalu, z którego członek Spółdzielni - kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości - wywodzi swoje członkostwo
w części III Zgłoszenia - musi uzyskać dla swego wniosku, poparcie minimum 10 członków Spółdzielni, wyrażone własnoręcznymi ich podpisami i datą.


3. Zgłoszony kandydat do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości wypełnia "Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej" /członka Rady Zespołu Nieruchomości, które zawiera:
W części I Oświadczenia:
• imię i nazwisko
• wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej/Rady Zespołu Nieruchomości
W części II Oświadczenia - dane osobowe kandydata:
• adres lokalu z którego wywodzi swoje członkostwo
• wykształcenie,
• doświadczenie w pracy samorządowej (kadencje i pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej/ Radzie Zespołu Nieruchomości
W części III Oświadczenia - okoliczności wykluczające kandydowanie takich jak:
• zatrudnienie w Spółdzielni:
• prowadzenie działalności konkurencyjnej w rozumieniu § 85 ust 1 statutu Spółdzielni
• posiadanie zaległości w opłatach wobec Spółdzielni
• pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią
• karalność sądowa za zniesławienie innego członka spółdzielni, bądź prawomocny wyrok potwierdzający naruszenie dóbr osobistych innego członka Spółdzielni lub członka jej organów statutowych.


4. „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” wraz z "Oświadczeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej"/członka Rady Zespołu Nieruchomości” w terminie określonym w pkt. 1 składa się w siedzibie Spółdzielni. Tam członkowie Spółdzielni mają możliwość wglądu do zgłoszeń i oświadczeń.


5. Zarząd Spółdzielni na 10 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia sporządza wykaz wszystkich kandydatów, którzy spełniają w/w warunki, z podziałem na poszczególne części Walnego Zgromadzenia i wywiesza go w siedzibie Spółdzielni oraz publikuje na stronie internetowej Spółdzielni.


6. Zgłoszone kandydatury są głosowane na poszczególnych częściach Walnych Zgromadzeń.


7. Wzór „Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Zespołu Nieruchomości” oraz "Oświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej"/członka Rady Zespołu Nieruchomości”, stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego projektu uchwały.

UZASADNIENIE
Proponowane zmiany w statucie Spółdzielni, mają  spowodować, aby do jej organów samorządowych  kandydowały osoby wykształcone, odpowiedzialne, dobrze przygotowane do podejmowania istotnych decyzji, zwłaszcza przez Radę Nadzorczą. Decyzje te dotyczą zarówno spraw finansowych, organizacyjnych, jak i podejmowania uchwał ważnych dla członków Spółdzielni. Nie może być obojętne, w jakie ręce przekazywane jest współzarządzanie Spółdzielnią.

     Projekt tej uchwały zainteresował wielu mieszkańców, ale spowodował też sugestie kierowane do autora wniosku, aby ten go wycofał. Dlaczego? Ocenią to już nasi czytelnicy. Jedno jest pewne. Zmiany w SM Popowice dokonują się bardzo powoli, lecz nie ma od nich odwrotu. Wszak Spółdzielnia, to wspólne dobro wszystkich członków i to oni zadecydują o zmianach.

mar

Aby komentować ten artykuł musisz być zalogowany. Zaloguj

Dołącz do nas na facebooku

Kojarzone z artykułami

W przygotowaniu

Przegląd ostatnio dodanych

Będzie parking

Będzie parking Trwają prace ziemne na terenie parkingu u zbiegu ulic Legnickiej i Rysiej. Budzą one zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców Popowic.

Gdzie ta impregnacja?

Gdzie ta impregnacja? Na ścianach budynków SM Popowice, malowane są tzw. graffiti. Jednak nie mają one nic wspólnego ze sztuką.

Docieplenia ścian ruszyły

Docieplenia ruszyły Trwają już prace dociepleniowe budynków SM Popowice. Po wykonanych już ścianach szczytowych, przyszła kolej na ściany podłużne.

Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie

Wspierać inicjatywy przejrzyście i skutecznie Działania mieszkańców Popowic, wsparte przez zewnętrzne podmioty, zostały uwieńczone sukcesem.

Obok szaleństwa

Obok szaleństwa Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek, to podróż w głąb zdeformowanej psychiki ludzkiej. Podróż, która nie pozostawia widza obojętnym. Więcej. Uświadamia mu jak blisko obok nas jest szaleństwo.

Udane spotkanie

Udane spotkanie Spotkanie „Otwarte Popowice”, zorganizowane z ramach unijnego projektu Laboratorium Popowice, zgromadziło mieszkańców dążących do poprawy warunków życia na tym osiedlu.

Wielkie sprzątanie

Wielkie sprzątanie Kolejna edycja PopKurzacza, organizowanego przez inicjatywę sąsiedzką Moje Popo, przeszła do historii.

O sukcesie w biznesie

O sukcesie w biznesie       Najnowsza premiera Teatru Komedia, nie odpowiada wprost, jak odnieść sukces w biznesie, ale podpowiada, że warto próbować.

Więcej zieleni i głosów

Więcej zieleni i głosów Sadzeniu drzewek na Popowicach oraz głosowaniu na popowickie projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, poświęcona była akcja Popozieleniec. Zorganizowały ją grupy Moje Popo i Popowice online.

Plany i premiery 2018

Plany i premiery Wrocławski Teatr Lalek przedstawił swoje plany repertuarowe na sezon 2018/2019. Teatr przygotował spektakle dla dzieci, ale też dla dorosłych.

Ten miejski chodnik

Ten miejski chodnik Niektóre z chodników na terenie Popowic, będące pod zarządem miasta, stwarzają zagrożenie.

Otwarte Popowice

Otwarte Popowice       Debacie nad warunkami życia na Popowicach poświęcone będzie spotkanie, organizowane w ramach europejskiego projektu badawczego.Laboratorium Popowice jest integralną częścią unijnego projektu CoSIE (Co-creation of Service Innovation in Europe) czyli Współtworzenie usług innowacyjnych w Europie”.

PopKurzacz się zbliża

PopKurzacz się zbliża Niebawem bo 22 września, kolejna edycja PopKurzcza. Tym razem będzie sprzątany wał przeciwpowodziowy. Wydarzenie odbędzie się w ramach jubileuszowej 25 Akcji Sprzątania świata – Polska.

Damski biznes

Damski biznes Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Komedia, jak zapewniają realizatorzy, gwarantuje dobrą zabawę.

Nocne utrapienie mieszkańców

Nocne utrapienie mieszkańców Mieszkańcy Popowic mają często, zwłaszcza w okresie letnim, zakłócany spokój podczas ciszy nocnej.

Przywrócić park

Przywrócić park Rewitalizacji części Parku Zachodniego, tuż koło hali Orbita, dotyczy projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

Popozieleńca czas

Popozieleńca czas Popozieleniec to wydarzenie tworzone przez i dla mieszkańców Popowic. Ten mini festyn będzie okazją do bliższego poznania się i wspólnego działania.

Konkurs dla wszystkich

Konkurs dla wszystkich Jeden z organów samorządowych SM Popowice ogłosił konkurs fotograficzny. Może w nim wziąć udział każdy członek spółdzielni.

Chodnik jak nowy

Chodnik jak nowy Wspólne działania na Popowicach, przynoszą rezultaty. Przykładem takich działań jest sprawa chodnika przy ulicy Niedźwiedziej.

Wracać do przyrody

Wracać do przyrody Zagospodarowanie terenów zielonych na Popowicach wciąż pozostawia wiele do życzenia. Stąd zapewne projekt do WBO 2018, dotyczący właśnie zieleni.

Sierpień 2018 z komedią

Sierpień z komedią Interesująco przedstawia się sierpień we Wrocławskim Teatrze Komedia. Tym z Państwa, którzy nie wyjechali na urlop polecamy spotkanie z komedią.

Dociepleń ciąg dalszy

Dociepleń ciąg dalszy SM Popowice uzyskała certyfikat, który potwierdza zdobycie dotacji na docieplenie budynków na terenie jej osiedla.

Mieć dobrą opinię

Mieć dobrą opinię W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które po raz pierwszy  rozpoczęły w nich swą działalność. Jednym członków Rady Nadzorczej SM Popowice jest Marian Pilarek.

Dostęp, ale jaki?

Dostęp, ale jaki? W działaniach, podejmowanych przez SM Popowice, mających utrudnić dostęp osobom postronnym do bram budynków w tej spółdzielni, nie obejdzie się bez zmiany zachowań i zdecydowanej postawy mieszkańców. 

Gdzie te śmieci?

Gdzie te śmieci? Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, oczekują na inną lokalizację kubłów na śmieci.

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się!

Nie betonować osiedla czyli popowiczanie obudźcie się! Mniej więcej od roku, niektórzy członkowie SMLW Popowice otrzymują pisma z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ostatnio dotyczą one sprawy „wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na terenie osiedla Popowice.

Popowickie projekty (2018)

Popowickie projekty Projekty, zgłoszone z Popowic do WBO 2018, pomyślnie przeszły weryfikację. Czeka je zatem –zgodnie z zasadami WBO- głosowanie we wrześniu.

Festyn dla wszystkich

Festyn dla wszystkich Dużą popularnością cieszył się V Rodzinny Festyn U Oblatów. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.

Jakie wnioski?

Jakie wnioski? Przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem SM Popowice, które odbywa się w czterech częściach w dniach 15,16 oraz  22-23 czerwca, członkowie spółdzielni składali wnioski dotyczące jej funkcjonowania. 

Atrakcji moc

Atrakcji moc Kolejny już V Festyn Rodzinny „U Oblatów” rozpocznie się 9 czerwca o godzinie 11.00 przed kościołem NMP Królowej Pokoju na Popowicach.

Mieć babcię

Mieć babcię Najnowsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek, otwierająca 5 Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci jest klasycznym spektaklem dla dzieci i dorosłych, znakomicie zrealizowanym przez tenże teatr. 

Współpraca coraz lepsza

Współpraca coraz lepsza Coraz lepsza jest współpraca organów samorządowych - obu Rad Zespołów Nieruchomości w SM Popowice. Świadczą o tym wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Być zaangażowaną

Być zaangażowaną W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które funkcjonują w nich po raz pierwszy.

Narodziny przemocy

Narodziny przemocy Problemy współczesnego świata, znajdują – prędzej czy później - odbicie w teatrze. Tym samym teatr nadąża za rzeczywistością i ją diagnozuje.

Uważać – oszuści

Uważać – oszuści Oto apel, jaki otrzymaliśmy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna z prośbą o publikację. Mamy nadzieję, że umieszczenie apelu na naszym portalu zwiększy jego zasięg i uchroni - być może - potencjalne ofiary przed oszustwem.

Promują się czy nie?

  Promują się czy nie? Czy działania inicjatyw sąsiedzkich, związane z niedawnym pożarem na Popowicach były promowaniem się?

Wszystko jest dozwolone

Wszystko jest dozwolone W rozważaniach na temat moralności, nie sposób pominąć powieści Fiodora Dostojewskiego „ Bracia Karamazow”. Teatr Polski wystawił spektakl, w oparciu o tę powieść.

Operatorów (zbyt) wielu?

Operatorów (zbyt) wielu? Na terenie SM Popowice działa wielu operatorów dostarczających usługi telefoniczne i internetowe. Jest ich coraz więcej, ale coraz więcej jest też zakładanych przez nich instalacji.

A w Polskim - majówka, obchody i nowości

A w Polskim - majówka, obchody i nowości Majowy długi weekend to czas wypoczynku, ale też okazja do skorzystania z kulturalnej oferty Teatru Polskiego. Szykują się też w tym teatrze nowe premiery.

PopKurzacz (znów) sprzątał

PopKurzacz (znów) sprzątał Kolejną inicjatywę Mojego Popo można uznać za sukces frekwencyjny. Był to #PopKurzacz, czyli akcja zbierania odpadów na terenie Polany Popowickiej oraz na terenach przylegających do niej.

Bądź bliżej nas na facebooku
Komentuj na naszym profilu na Twitterze
Kliknij "+" dla naszego serwisu